Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
Question
Answer
  
  
  
  
  
  
Tài nguyên đất
1.-Mẹ tôi được ông ngoại cho một mảnh đất để ở tại thị trấn tam đường cũ (nay là thành phố)với diện tích 1800 m2 có ranh giới rõ ràng, có tên trong hồ sơ địa chính, đóng thuế đầy đủ từ năm 1983, không có tranh chấp. Hiện nay huyện chỉ cấp cho 400 m2 đất ở, còn lại là đất vườn đúng hay sai?
- tôi có một thửa đất đã xây dựng nhà ở từ năm 1988, về nguồn gốc sử dụng: do ông bà của chúng tôi tạo lập được, chính quyền lúc bấy giờ cấp trích lục địa bộ do Sở địa chinh - tỉnh ký , diện tích ghi 2 sào, trên đó có ghi loại ruộng đất là: Đất ở. Năm 1994, nhà nước tiến hành đo đạc , thửa đất này được ghi vào sổ đăng ký ruộng đất, diện tích là 1.020 m2, loại ruộng đất là T nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Nay cha tôi xin cấp GCN QSDĐ , xin cho biết: Diện tích công nhận đất ở không nộp tiền sử dụng đất cho cha tôi là bao nhiêu?
-Tôi làm nhà xuống đất vườn đồi năm 1988, tổng diện tích đất 400 m2,chưa được câp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.Nhà nước thu hồi 90 m2 đất làm đường,trả tiền đền bù bằng 35% giá đất ở.Cách tính như vậy đã đúng chưa, cho tôi tham khảo cách tính?
2.Tôi có 1 mảnh đất rừng đã được UBND huyện cấp Bìa đỏ, diện tích: 2550 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2049. Vừa qua Dự án đường đi qua làm ảnh hưởng toàn bộ diện tích đất nêu trên. UBND huyện thu hồi toàn bộ diện tích đất đó nhưng chỉ tính bồi thường- hỗ trợ trên diện tích 810 m2, diện tích còn lại không bồi thường với lý do trên diện tích không bồi thường không có cây. Như vậy việc tính toán nêu trên của huyện có đúng quy định không?
Nội dung câu hỏi của ông (bà) về chế độ chính sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị trấn Tam Đường (nay là thành phố Lai Châu), tỉnh Lai Châu. Theo quy định của pháp luật về đất đai, tuỳ từng điều kiện, tập quán của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; do đó, đề nghị ông (bà) hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu để được trả lời cụ thể.
Ẩn danhnomail@gmail.comYesYesYes