Skip Ribbon Commands
Skip to main content
11/6/2020 12:00:00 AM
Kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Ngày 27/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tiến hành kiểm tra thực tế đối với  hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Kiểm tra xả thải tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có: Đại điện lãnh đạo, phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND phường Mường Thanh.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành đánh giá, khảo sát sơ bộ mặt bằng thu gom hệ thống thoát nước thải, nước mưa; hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, vị trí điểm xả nước thải vào nguồn nước; đánh giá cảm quan chất lượng nước nguồn tiếp nhận; đánh giá ảnh hưởng của việc xả nước thải vào nguồn nước tới nguồn nước và quyền xả nước thải hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung liên quan, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo kết luận của đoàn kiểm tra và thông qua biên bản kiểm tra thực địa./.

Tin, ảnh: Nam An