Skip Ribbon Commands
Skip to main content
4/2/2021 12:00:00 AM
Huyện Điện Biên đánh giá kết quả thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp năm 2018 – 2019

Sáng 25/3, UBND huyện Điện Biên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp năm 2018 – 2019 trên địa bàn 02 xã Thanh Hưng và Thanh Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 6/9/2018 của UBND huyện về việc thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thanh Hưng, Thanh Yên huyện Điện Biên năm 2018; Quyết định số 2715/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND huyện về việc ban hành tạm thời chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa xã Thanh Hưng, Thanh Yên huyện Điện Biên; Quyết định số 2334/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo; Quyết định số 2498/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Điện Biên; Hướng dẫn số 2024/HD-UBND, ngày 01/11/2014 của UBND huyện về việc triển khai thủ tục, ban hành mức khoán hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông, kênh thủy lợi nội đồng để thực hiện dồn điền đổi thửa tại các xã trên địa bàn huyện Điện Biên, Hướng dẫn số 2415/HD-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc bổ sung mức khoán hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình đường giao thông khi thực hiện để thực hiện dồn điền đổi thửa tại các xã trên địa bàn huyện.

Xác định việc Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất sản xuất nông nghiệp là việc làm cần thiết để quy hoạch, sắp xếp lại đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác, thu hoạch, tạo quỹ đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả, năng xuất cây trồng. Theo đó, BTV Huyện ủy huyện Điện Biên đã chọn 02 xã Thanh Yên và Thanh Hưng làm điểm để nhân ra toàn huyện.

Kết quả thực hiện DĐĐT từ năm 2018 đến nay: tại xã Thanh Yên tổng số diện tích trước khi dồn điền, đổi thửa là 22,92 ha; diện tích sau khi dồn điền là 20,2 ha. Tổng số thửa trước khi dồn điền, đổi thửa là 498 thửa; tổng số thửa sau khi dồn điền là 131 thửa (giảm 73,69% số thửa). Tại xã Thanh Hưng, tổng số diện tích trước khi dồn điền, đổi thửa là 41,78 ha; tổng số diện tích sau khi dồn điền là 38,85 ha. Tổng số thửa trước khi dồn điền, đổi thửa là 989 thửa; tổng số thửa sau khi dồn điền là 310 thửa (giảm 68,65% số thửa).

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các hộ dân và các đại biểu đều cho rằng, việc thực hiện DĐĐT là cần thiết, là việc làm có tính lâu dài, vì vậy, muốn thực hiện thành công phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân; việc DĐĐT phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất của huyện, có sự tính toán để việc sử dụng đất có hiệu quả cao hơn, phải hướng đến mục tiêu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn...

Tham luận tại Hội nghị đánh giá kế quản thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Điện Biên

Qua 02 năm thực hiện thí điểm, đã giúp cho các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể huyện rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt đã cơ bản hoàn thiện được phương pháp triển khai trình tự thủ tục, cơ chế chính sách hỗ trợ để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo; có thể khẳng định: Việc thực hiện Dồn điền, đổi thửa là điều kiện cần thiết tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị, chất lượng thương hiệu gạo Điện Biên, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đấy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã và nâng cao thu nhập của nông dân, giảm nghèo bền vững.

Trong  năm 2021, UBND huyện Điện Biên tiếp tục tổ chức đo vẽ, triển khai trình tự thủ tục dồn điền đổi thửa gần 70ha trên địa bàn xã Thanh Hưng; những năm tiếp theo phấn đấu mỗi năm thực hiện trên 50 ha tại địa bàn các xã vùng lòng chảo thuộc huyện.

Dương Thị Minh Dịu - VPĐKĐĐ