Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/16/2020 12:00:00 AM
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Chiều nay (16/01), Đơn vị thường trực Khối thi đua Hạ tầng - Kinh tế - Kỹ thuật Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê – Quyền giám đốc Sở Phát biểu tại Hội nghị

Khối thi đua Hạ tầng - Kinh tế - Kỹ thuật gồm các: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Cục thông kê; Sở Giao thông và Vận tải và Sở Xây dựng, có nhiệm vụ là tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Thống kê; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Xây dựng; Tài nguyên môi trường; Công nghiệp – Thương mại.

Năm 2019, các Sở, Ngành trong Khối đã bám sát chỉ đạo của Chính Phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, bộ chủ quản để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phát động thi đua gắn với đặc điểm tình hình cụ thể của chuyên ngành với nhiều phong trào thi đua thiết thực hiệu quả; động viên khích lệ kịp thời cán bộ, công chức, viên chức lao động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao năm 2019; đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh trong năm 2019.

Cải cách hành chính được quan tâm; kỷ luật kỷ cương được tăng cường, đạo đức công vụ được nâng cao; chất lượng hành chính công được cải thiện đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Trong năm 2019, trong khối không có phát sinh nổi cộm chuyên ngành; không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp; cán bộ công chức viên chức vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Việc phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được chú trọng, qua đó đã thúc đẩy được phong trào thi đua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Năm 2020, Khối Hạ tầng - Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh thống nhất 6 mục tiêu, nhiệm vụ và 7 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Duy trì việc kiểm tra chéo về công tác thi đua đối với đơn vị thành viên để khắc phục những hạn chế, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện và hiệu quả...

Hội nghị cũng đã thông qua giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua khối năm 2020.

Các thành viên Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Trần Phan