Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/24/2018 12:00:00 AM
Hội nghị tổng kết Kế hoạch 420 của UBND tỉnh Điện Biên

Ngày 23/3/2018 tại huyện Mường Nhé, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 22/02/2017 về giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Sùng A Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và tổ công tác theo Kế hoạch 420 của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện Kế hoạch 420, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử 12 đồng chí CCVC tham gia phối hợp với UBND huyện Mường Nhé giao đất, giao rừng trên thực địa cho các chủ rừng (xác định rõ phạm vi trên thực địa đối với từng chủ rừng). Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Mường Nhé rà soát, xác định, điều chỉnh quỹ đất huyện Mường Nhé, phân loại cụ thể đất rừng, đất sản xuất; đề xuất phương án bố trí chỗ ở cho số dân không thuộc diện bố trí, sắp xếp theo Đề án 79 nhưng thực tế đã có đất ở, đất sản xuất, nhân thân hợp pháp để tiến hành cấp đăng ký thường trú. Đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Mường Nhé cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện để nhân dân ổn định sản xuất, đời sống.

Tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện kế hoạch 420, đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng và di cư tự do. Không những thế còn giúp người dân hiểu, đồng tình, ủng hộ và chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; xác định được thực trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng, thực trạng đất ở, đất sản xuất của nhân dân; từng bước triển khai cấp sổ hộ khẩu, CMTND và các giấy tờ cần thiết khác cho số hộ di cư tự do đủ điều kiện cho cư trú để người dân được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, qua đó góp phần làm ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 79. Có được kết quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh chính là sự nỗ lực không mỏi mệt của các ngành, các đơn vị được giao nhiệm vụ, nhất là sự đồng thuận, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế: Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng chưa được phê duyệt nên chưa công bố được quy hoạch rừng cho người dân, chưa chỉ rõ được ranh giới 3 loại rừng trên thực địa; chưa tăng dày được hệ thống biển báo, mốc giới; chưa tạo được quỹ đất để bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân; chưa thực hiện được việc thu hồi, giao lại rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân…

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; sau khi dự án được phê duyệt phải công bố trên thực địa cho từng chủ rừng, cộng đồng dân cư để người dân nắm rõ ranh giới quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn. Giao UBND huyện Mường Nhé rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đánh giá lại việc giao rừng trong thời gian qua, năng lực từng chủ rừng đã được giao để xây dựng phương án giao rừng hoặc để điều chỉnh phương án giao rừng ngay khi có quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng cơ chế cụ thể để xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các chủ rừng nếu còn tiếp tục xảy ra phá rừng trái phép; chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng phá rừng; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách an sinh đối với hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo...

Bên cạnh đó, các lực lượng Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các phòng, ban chức năng và cấp ủy chính quyền cơ sở chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ rừng; tăng cường quản lý nhân khẩu trên địa bàn, làm tốt việc cấp hộ khẩu cho các hộ đủ điều kiện; tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện dân di cư tự do, phân loại, thông báo cho địa phương nơi dân di cư đến nhận và kịp thời phát hiện các vụ phá rừng trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị tổng kết UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 420 của UBND tỉnh./.

Đoàn Hương