Skip Ribbon Commands
Skip to main content
DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI (từ ngày 11 - 21/11/2020).

1. Dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên

Thời kỳ đầu (11 - 13/11): Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù vài nơi, trời rét, vùng núi cao rét đậm. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ giữa và thời kỳ cuối (14 - 20/11): Mây thay đổi, phổ biến không mưa, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 30 - 320C; Pha Đin và vùng núi cao: 23 - 250C.

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 11 - 130C; Pha Đin và vùng vúi cao: 10 - 120C.

2. Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ

Thời kỳ đầu (11 - 13/11): Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù, trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ giữa và thời kỳ cuối (14 - 20/11): Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 22,0 - 23,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 27,0 - 28,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 18,0 - 19,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 30,0 - 32,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 11,0 - 13,00C.