Skip Ribbon Commands
Skip to main content
DỰ BÁO THỜI TIẾT TUẦN TỚI (từ ngày 11 - 20/3/2021)

1. Dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên

Thời kỳ đầu và thời kỳ giữa (11 - 17/3): Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi, trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ cuối (18 - 20/3): Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Trong 10 ngày tới trời không mưa.

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 33 - 350C; Pha Đin và vùng núi cao: 25 - 270C.

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 14 - 160C; Pha Đin và vùng vúi cao: 13 - 150C.

2. Dự báo thời tiết thành phố Điện Biên Phủ

Thời kỳ đầu và thời kỳ giữa (11 - 17/3): Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ cuối (18 - 20/3): Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Trong 10 ngày tới trời không mưa.

Nhiệt độ không khí trung bình                 : 22,5 - 23,50C.

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 30,5 - 31,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình  : 17,0 - 18,00C.

Nhiệt độ không khí cao nhất                     : 33,0 - 35,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất                    : 14,0 - 16,00C.