Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/3/2020 12:00:00 AM
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điện Biên chịu ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo nên địa hình rất phức tạp, chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh. Được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 200m đến hơn 1.800m. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông. Chính vì  những yếu tố bất lợi nêu trên, hàng năm tỉnh thường bị các hiện tượng thiên tai như: Mưa lớn, lũ, lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, gió lốc, mưa đá, rét hại, động đất gây thiệt hại lớn đến cơ sở vật chất và tính mạng con người.

Năm 2019 tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai như lốc xoáy, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và hạn hán gây thiệt hại lớn về người và tài sản làm 7 người chết, 1 người bị thương; hư hỏng 594 nhà ở; 5.378 ha nông nghiệp, 8,4ha ao hồ bị ảnh hưởng; 333 con gia súc gia cầm bị chết hoặc nước cuốn trôi; 19 điểm trường bị thiệt hại; 1.574m kênh bị sạt lở, vùi lấp; 147.576m3 đất đá sạt lở xuống đường, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2020 thiên tai cũng đã làm 5 người bị thương, thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giáo dục, y tế, thủy lợi... ước tính khoảng 72 tỷ đồng. Với sự chủ động của chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN)  các cấp cùng với nhân dân đã hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra.

     Do biến đổi khí hậu toàn cầu, các hình thái thiên tai diễn biến hầu như không theo quy luật, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương cần xây dựng kế hoạch, phương án PCTT & TKCN của cấp mình, ngành mình phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biển của thời tiết khí hậu thuỷ văn; làm tốt công tác dự báo, cảnh báo; làm theo Chỉ thị số 04/CT- UBND về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020; xây dựng Phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, khắc phục hậu quả sau thiên tai, di dời sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra các hồ, đập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để công tác PCTT & TKCN đạt hiệu quả Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chổng thiên tai tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh, ứng phó thiên tai. Tổ chức kiếm tra công tác chuân bị thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa, bão tại các đơn vị, địa phương. Rà soát, bổ sung,cập nhật, hoàn thiện các phương án thật chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên đã được cấp có thấm quyền phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các công trình trọng điếm về phòng, chống thiên tai, công trình thủy lợi, tiêu thoát nước chống ngập, úng. Tăng cường đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, suối, chân đồi dốc bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở. Tổ chức quản lý, kiểm tra, duy tu, nâng cấp định kỳ các công trình trọng điểm về phòng, chống thiên tai như hồ chứa, kè chổng sạt lở. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chổng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tố chức diễn tập công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức trực ban 24/24h trong mùa mưa lũ. Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai đến quá trình phát triên kinh tế - xã hội, môi trường góp phần làm giảm nguy cơ gia tăng thiên tai và bảo đảm phát triến bền vững; phát huy tối đa nguồn lực tài nguyên.

Hồng Loan