Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/27/2019 12:00:00 AM
Công bố và Tiếp nhận bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 trên toàn quốc

Ngày 22/3/2019, Tại Trung tâm Hội nghị Almaz – Vinhome River Side - Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2019 và công bố, bàn giao bộ Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà và đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, trong đó có tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ mít tinh

Sản phẩm thuộc Dự án “Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” được triển khai từ năm 2012 và kết thúc năm 2018.

Mục tiêu của dự án này là: Thành lập được bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh, thành trên toàn quốc phục vụ công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin tài nguyên nước quốc gia. Phạm vi thực hiện dự án bao gồm toàn bộ phần đất liền lãnh thổ Việt Nam và các đảo có diện tích từ 4 km2 trở lên (tương đương 1cm2 trên bản đồ) với các tầng chứa nước đã nghiên cứu, đồng thời điều tra bổ sung cho các vùng chưa được điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 (vùng Kon Tum - Nam Đông).

Kết quả thi công Dự án là bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất thống nhất theo hệ quy chiếu quốc gia VN-2000, trong đó cập nhật bổ sung các tài liệu điều tra đánh giá mới nhất trên toàn quốc.

Điện Biên là 01 trong số 31 tỉnh phía Bắc được bản giao Bản đồ Tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000; Bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 toàn quốc là cơ sở thông tin dữ liệu cần thiết về tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác nhau, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất, là căn cứ để quy hoạch phát triển kinh tế các vùng.

Bộ sản phẩm này có ý nghĩa rất lớn phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ tài nguyên nước dưới đất từ liên vùng, liên tỉnh đến các địa phương. Đồng thời, định hướng cho các địa phương khai thác, sử dụng nguồn tài liệu này phục vụ cho công tác quản lý cũng như khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước sao cho hợp lý trên phạm vi toàn quốc./.

Tin, ảnh: Thanh Thủy