Skip Ribbon Commands
Skip to main content
6/8/2020 12:00:00 AM
Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biền và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày 04/6/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1621/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch ban hành với mục đích: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người, sự cấp bách cần phải hành động để bảo vệ đại dương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo tồn thiên và đa dạng sinh học của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội. Góp phần phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, tăng cường an ninh lương thực và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên; hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu; tăng cường sử dụng các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; Phát động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường; tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Sáng tạo của bản Nậm Nèn II, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà lập sơ đồ, tuyến vệ sinh môi trường trên địa bàn đảm bảo rác thải được quản lý, thu gom tới từng hộ gia đình trong bản.

Kế hoạch nhấn mạnh vào các nội dung tuyên truyền:

Đối với các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020: Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân dân; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Biển và Hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020: Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 là “Hành động vì thiên nhiên” nhằm nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất chất thải, chống rác thải nhựa cạn và đại dương; Tăng cường công tác kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng.

Rác thải nông thôn được thu gom sạch sẽ trên các tuyến đường bản Nậm Nèn II, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2020.

Các hoạt động thiết thực, cụ thể được khuyến khích triển khai thực hiện trong khuân khổ Kế hoạch: Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình, báo chí (báo in, báo điện tử), loa đài thôn, xóm, bản dưới dạng bản tin, bài viết, phóng sự nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương; Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần; Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn…

Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện các nội dung: Chủ trì, hướng dẫn, cung cấp các thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch; Tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng  và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 8 năm 2020./.

Bài và ảnh: Phạm Thị Phương Hoa – Chi cục Bảo vệ môi trường