Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/1/2021 12:00:00 AM
Sở TN&MT Điện Biên: Tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường

Nhiều năm qua, Sở TN&MT Điện Biên đã tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng, dưới nhiều hình thức đến cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đến nay, Điện Biên đã xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá lại công tác bảo vệ môi trường trong những năm qua, bà Trần Thị Thanh Phượng, Chi Cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường, tỉnh Điện Biên, cho biết: Năm 2020 Điện Biên đã hoàn thành xử lý triệt để hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Điện Biên Phủ; tăng cường đôn đốc và hướng dẫn UBND TP. Điện Biên Phủ; lập hồ sơ đề nghị hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để bãi rác Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai 2 đợt quan trắc theo đúng kế hoạch và đã đánh giá được thực trạng môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bà Trần Thị Thanh Phượng, Chi Cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường, tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên còn tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường hàng năm; chương trình hành động bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị xã hội…

Thực hiện kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới tại 18 xã điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm 2020 theo Kế hoạch số 98/KH-STNMT ngày 14/2/2020.

Trước đó, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch thường kỳ thực hiện Ngày Môi trường thế giới; Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn; Phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025; Phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020 và  phê duyệt 6 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực môi trường.

Cán bộ huyện Mường Ảng và một số huyện tham quan nhà máy xử lí rác thải Mường Ảng.

Ngoài việc tham mưu về chủ trương, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường Sở TN&MT còn phối hợp với các cơ quan báo, đài phát sóng Chuyên mục TN&MT phát trên sóng Đài PTTH Điện Biên; Kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền năm 2020 trên các ấn phẩm báo Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020; Kế hoạch rà soát đánh giá mức độ đạt được tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. Thực hiện xây dựng và hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. Thẩm định, cấp phép môi trường… Qu đó, chất lượng công tác thẩm định, cấp phép được nâng cao, đặc biệt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường; phối hợp tốt trong công tác thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về môi trường theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Trần Hương