Skip Ribbon Commands
Skip to main content
7/11/2018 12:00:00 AM
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Sở TN&MT Điện Biên

Trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ viễn thám:  Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 10/10 huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo UBND tỉnh Điện Biên về kết quả: Rà soát các công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020); Trình HĐND tỉnh xem xét quyết định bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt 07 phương án xác định giá cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2018; Trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Chủ trì họp liên ngành Tài nguyên môi trường, Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Điện Biên Phủ và trình UBND tỉnh các nội dung kiến nghị xử lý một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án đường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung. Tiếp tục thẩm định điều chỉnh, bổ sung 07 phương án của Dự án đường 60m với tổng giá trị bồi thường là trên 2 tỷ đồng; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung thẩm định 10 Phương án với tổng giá trị bồi thường là trên 27 tỷ đồng.

Xử lý vướng mắc về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khác trên địa bàn tỉnh: Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên các lĩnh vực bồi thường, giá đất, thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình và kết quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013. Ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát để xây dựng phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp sân bay. Báo cáo và trình UBND tỉnh một số nội dung thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để tiếp tục triển khai Dự án đô thị mới Nam Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Trình UBND tỉnh quyết định thành lập hội đồng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục gia hạn sử dụng đất thuê theo đúng quy định của phát luật đất đai. Trình UBND tỉnh: Xử lý việc quản lý sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Lâm Biên tại địa bàn xã Si Pa Phìn và Phìn Hồ huyện Nậm Pồ; Ban hành quy định việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018 kết quả thu hồi, giao đất, cho thuê đất, CMĐ sử dụng đất: Giao đất cho 6 tổ chức với diện tích 509,98ha, cho thuê đất tại 17 vị trí của 12 tổ chức với diện tích 3,89ha, ký hợp đồng thuê đất cho 10 tổ chức với diện tích 47,24ha, thu hồi đất của 6 tổ chức do không còn nhu cầu sử dụng giao địa phương quản lý với diện tích 3,88ha. Kiểm tra giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm 30 giấy của 17 tổ chức với diện tích 55,23 ha. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Thẩm định 02 hồ sơ cấp giấy phép đo đạc và bản đồ của 02 tổ chức trên địa bàn tỉnh gửi Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ. Kiểm tra, ký duyệt sản phẩm đo đạc bản đồ của 26 công trình phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích đo đạc là 497,64ha. Tham gia phối hợp với sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính đảm bảo thời gian theo kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản: Hướng dẫn 05 tổ chức cá nhân về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản 2010; Tham mưu trình UBND tỉnh cấp:  02 giấy phép khai thác đá làm VLXDTTT; chấp thuận chủ trương khảo sát thực địa, lựa chọn diện tích thăm dò khoáng sản đối với 03 điểm mỏ; trình 02 hồ sơ đăng ký khai thác, tận dụng khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án; điều chỉnh 01 giấy phép khai thác khoáng sản. Thẩm định, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 02 điểm mỏ và 02 vị trí đăng ký khai thác, tận dụng khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án.

Báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực VII về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2015-2017. Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trả lời Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc xử lý quyền thuê đất và khai thác khoáng sản tại điểm mỏ chì kẽm bản Xá Nhè, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. Tham mưu, trình UBND tỉnh: Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông.

4. Công tác quản lý tài nguyên nước, KTTV và ứng phó với biến đổi khí hậu: Trình UBND tỉnh danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tại văn bản số 127/STNMT-BĐKH. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2018. Ban hành hướng dẫn Lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa, thủy điện thủy lợi, sông, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kiểm tra phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước công trình thuỷ điện Nậm Mu 2.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự thủ tục lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012. Thẩm định 08 hồ sơ; trình UBND tỉnh cấp 02 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Tuần Giáo, 01 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với với nhà máy nước Tuần Giáo.

Công tác quản lý môi trường: Trình UBND tỉnh phê duyệt 03 báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án; Tham gia 02 Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của: Dự án do Tổng cục Môi trường chủ trì thực hiện; Dự án Thủy điện Sông Mã 2 tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Thẩm định 01 báo cáo ĐMC dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước khoáng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035. Góp ý thẩm định 03 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; Xác nhận 10 Kế hoạch bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện dự án Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang - Mường Phăng tỉnh Điện Biên.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo định kỳ công tác quản lý chất thải nguy hại. Tiến hành thu phí nước thải công nghiệp đối với 7 cơ sở trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 94.756.080 đồng. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 104/KH-STNMT ngày 31/01/2018, qua đó đã tiêu hủy được 1.705 kg bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên thực hiện Chuyên mục Tài nguyên môi trường trên sóng phát thanh truyền hình năm 2018, kết quả đã thực hiện phát sóng được 12 phóng sự  (6 phóng sự truyền hình, 6 phóng sự phát thanh). Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền năm 2018 trên các ấn phẩm báo Tài nguyên và Môi trường, đã phát hành 08 tin bài tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên trên báo in, báo điện tử Bộ tài nguyên và Môi trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2018. Thực hiện công tác chấm thầu gói thầu Quan trắc và Phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018. Tổ chức 03 buổi kiểm tra đột xuất Nhà máy chế biến tinh bột sắn. Tham gia đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra Nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Hẹ Muông; dự thảo văn bản tổng hợp tất cả hành vi vi phạm của Nhà máy làm cơ sở để đơn vị chủ trì tổng hợp, xử lý theo quy định.  Thẩm định, đánh giá tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới của 16 xã trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội đồng thẩm định xác nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ. Hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án "xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay". Tổ chức đoàn kiểm tra giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV.  Ban hành Kế hoạch số 247/KH-STNMT ngày 4/4/2018 kiểm tra, đánh giá và thẩm định tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018;  Kế hoạch số 279/KH-STNMT ngày 17/4/2018 tổ chức đào tạo, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu. Tổ chức khóa đào tạo cấp 28 Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho học viên đủ điều kiện theo quy định. Xử lý phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 282/STNMT-MT ngày 18/4/2018. Trả lời đề nghị của Công ty Cao su Mường Nhé - Điện Biên về hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển mủ cây cao su.

6. Công tác thanh tra, pháp chế: Công tác tiếp công dân, thụ lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong 6 tháng đầu năm tiếp tổng số 04 lượt công dân đến đề nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng của Sở. Tiếp nhận 13 đơn đề nghị phản ánh trong đó 04 đơn thuộc thẩm quyền đang trong quá trình xử lý; chuyển 02 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 07 đơn còn lại lưu theo dõi đơn theo quy định. Công tác giải quyết đơn và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tổng số 04 vụ việc đề nghị, khiếu nại, tranh chấp đất đai. Công tác thanh tra, kiểm tra: Trình UBND tỉnh ban hành quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra thực hiện nội dung theo Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; Tổ chức triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Ngoài ra, Sở đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa. Thực hiện rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương, tích cực xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch nhiệm vụ năm 2018./.

Tin: Trần Phan