Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điện Biên Đông: Đảm bảo nguồn nước trong sinh hoạt
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh nguồn cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công bố Danh mục ao hồ không được san lấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 715/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Điện Biên: Xây dựng “kịch bản” ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước
Điện Biên: Thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và những bất cập
Kết quả thực hiện quản lý tài nguyên nước năm 2020
Tiếp nhận sản phẩm Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Đảm bảo khai thác tài nguyên nước bền vững
Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Ðảm bảo chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân
Kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi
Kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công gói thầu số 02 (km 16+540-km34+00)
Kiểm tra nghiệm thu phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa nguồn nước thủy điện Long Tạo
Điện Biên: Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước