Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Điện Biên: Ðảm bảo chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân
Kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi
Điện Biên: Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Ngày 05/5/2020 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Văn bản số 1267/UBND-KTN về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.
Điện Biên: Tăng cường quản lý tài nguyên nước
Kiểm tra, khảo sát thực địa đối với vị trí dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Họp thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt công trình thủy điện Mùn Chung 2 xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Điện Biên triển khai thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
(TN&MT) - Triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017 (có hiệu lực thi hành từ 1/9/2017) của Thủ tưởng Chính phủ (gọi tắt Nghị định 82) quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Điện Biên đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đề xuất triển khai thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp cận thông tin, tổ chức thực hiện.
Điện Biên: Đề xuất phân chia tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 2 Nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu
(TN&MT) – Mới đây tỉnh Điện Biên có đề xuất ý kiến với 2 Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường về việc phân chia tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình nhà máy thủy điện lớn có lưu vực sông nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên, cụ thể là đối với 2 nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu.
Mường Nhé - Điện Biên: Đưa dự án cấp nước sạch vào sử dụng trong năm 2017
(TN&MT) - Dự án Cấp nước sạch trung tâm huyện lỵ Mường Nhé giai đoạn II có tổng mức đầu tư trên 18.5 tỷ đồng, do UBND huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017.
Từ 1/9: UBND cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Bảo đảm thực hiện Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước ngay khi có hiệu lực thi hành
Để triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ngày 4/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3972/BTNMT-TNN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác để đảm bảo việc thực hiện Nghị định nêu trên ngay sau khi có hiệu lực thi hành (01/9/2017); đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu kỹ nội dung quy định của Nghị định, có kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.
Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Đây là nội dung Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 25/7/2017. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ngày 16/01/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 38/STNMT-TNN V/v công bố và triển khai quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh ĐB đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
Điện Biên Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt giai đoạn 2016-2025
Ngày 26/10, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 10/2016. Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phiên họp.
Phối hợp kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Ban Quản lý dự án di dân Tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên
Sáng ngày 30/3/2016 tại địa bàn thị xã Mường Lay. Sở Tài nguyên và Môi trường đã Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Mường Lay; UBND các phường Na Lay, Sông Đà; Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Ban QLDA di dân Tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên đối với Công trình Hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường khu tái định cư Chi Luông, Cơ Khí và Đồi Cao.