Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bàn giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Bắc
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
Hiện trạng sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tân Thanh, phường Tân Thanh, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên
Đánh giá và giải pháp phát triển Dự án phát triển trồng cây Mắc ca Điện Biên
Huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị cấp huyện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa
Họp triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013
Điện Biên triển khai thực hiện thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, giai đoạn 2021 - 2025
Điện Biên đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
Điện Biên: Thực hiện giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp có rừng cho 27.017,6ha.
Theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên, ngày 20/9/2019, về triển khai rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và có cơ chế chính sách về công tác giao đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp chưa có rừng trên các phương tiện truyền thông.
Huyện Điện Biên: Phát huy hiệu quả công tác quản lý đất đai
Điện Biên: Hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, sử dụng đất
Tuần Giáo (Điện Biên) tăng cường công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Điện Biên: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Mường Nhé (Điện Biên) tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSD
Hội nghị sơ kết giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công bố và Tiếp nhận bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 trên toàn quốc
Ngày 22/3/2019, Tại Trung tâm Hội nghị Almaz – Vinhome River Side - Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2019 và công bố, bàn giao bộ Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 toàn quốc.
Mường Nhé: Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai
(TN&MT) - Là một huyện nghèo xuất phát điểm từ nền kinh tế thấp, cơ sở hạ từng bước được đầu tư cơ bản từ nguồn ngân sách của Trung ương. Trong những năm qua, đặc biệt từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả hơn góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.