Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
221/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ để thu dung điều trị bệnh nhân Covid -19 26/02/2021 Xem chi tiết
55/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 15/01/2021 Xem chi tiết
1497/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 31/12/2020 Xem chi tiết
36/2020/QĐ-UBND Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31/12/2020 Xem chi tiết
3055/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2020 Xem chi tiết
1444/QĐ-UBND Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh danh lam thắng cảnh hang động Hắt Chuông, xã Pa Ham, huyện Mường Chà. 23/12/2020 Xem chi tiết
1438/QĐ-UBND Quyết định công nhận đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. 22/12/2020 Xem chi tiết
1296/QĐ-UBND Giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 08/12/2020 Xem chi tiết
1248/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nà Lơi. 27/11/2020 Xem chi tiết
1245/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Km45 (đường Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ 26/11/2020 Xem chi tiết
28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24/11/2020 Xem chi tiết
1224/QĐ-UBND Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 23/11/2020 Xem chi tiết
22/2020/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/11/2020 Xem chi tiết
1222/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với lô đất quy hoạch khu dân cư tại Tổ dân phố 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 20/11/2020 Xem chi tiết
1209/QĐ-UBND Phê duyệt sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng 19/11/2020 Xem chi tiết
1210/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: San ủi và GPMB trường mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới huyện Mường Ảng 19/11/2020 Xem chi tiết
1203/QĐ-UBND Giao đất cho Đoàn 379/Quân khu 2 để thực hiện phương án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh bản Mường Toong 7, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 18/11/2020 Xem chi tiết
1204/QĐ-UBND Giao đất cho UBND huyện Mường Ảng để xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 18/11/2020 Xem chi tiết
1145/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất xây dựng trụ sở làm việc và kho, bãi để xe của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi thủy điện... 09/11/2020 Xem chi tiết
1146/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 09/11/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trang sau