Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1248/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nà Lơi. 27/11/2020 Xem chi tiết
1245/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Km45 (đường Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ 26/11/2020 Xem chi tiết
28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24/11/2020 Xem chi tiết
1224/QĐ-UBND Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 23/11/2020 Xem chi tiết
22/2020/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/11/2020 Xem chi tiết
1222/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với lô đất quy hoạch khu dân cư tại Tổ dân phố 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 20/11/2020 Xem chi tiết
1209/QĐ-UBND Phê duyệt sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng 19/11/2020 Xem chi tiết
1210/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: San ủi và GPMB trường mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới huyện Mường Ảng 19/11/2020 Xem chi tiết
1203/QĐ-UBND Giao đất cho Đoàn 379/Quân khu 2 để thực hiện phương án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh bản Mường Toong 7, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 18/11/2020 Xem chi tiết
1204/QĐ-UBND Giao đất cho UBND huyện Mường Ảng để xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 18/11/2020 Xem chi tiết
1145/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất xây dựng trụ sở làm việc và kho, bãi để xe của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi thủy điện... 09/11/2020 Xem chi tiết
1146/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 09/11/2020 Xem chi tiết
1168/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá tại lô LK-01a và lô LK-01b thuộc khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 09/11/2020 Xem chi tiết
1115/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh danh mục phạm vi và quy mô các tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 29/10/2020 Xem chi tiết
1101/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 (thực hiện gói thầu số 21, số 22 trên địa bàn huyện Nậm Pồ) 26/10/2020 Xem chi tiết
1093/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 23/10/2020 Xem chi tiết
1091/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 22/10/2020 Xem chi tiết
1084/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Điện Biên và cho phép Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 thuê đất để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Huổi Đích xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 21/10/2020 Xem chi tiết
1058/QĐ-UBND Cho phép Công ty cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Long Tạo (Khu vực lòng hồ) tại địa bàn xã Huổi Mí, huyện Mường Chà và xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo (đợt 3) 16/10/2020 Xem chi tiết
1047/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2. 12/10/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Trang sau