Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
694/TTr-STNMT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 06/07/2020 Xem chi tiết
1905/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 02/07/2020 Xem chi tiết
1835/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư ... 25/06/2020 Xem chi tiết
1849/KH-UBND Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 25/06/2020 Xem chi tiết
1798/KH-UBND Kế hoạch tổ chức và tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 22/06/2020 Xem chi tiết
557/KH-ĐTT Kế hoạch tiến hành thanh tra 02/06/2020 Xem chi tiết
1576/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019. 02/06/2020 Xem chi tiết
1426/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 20/05/2020 Xem chi tiết
145/KH-STNMT Triển khai thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
144/KH-STNMT Trình sếp ký duyệt: Kế hoạch Hành động tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 28/02/2020 Xem chi tiết
98/KH-STNMT Kiểm tra, thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 14/02/2020 Xem chi tiết
339/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020 14/02/2020 Xem chi tiết
327/KH-UBND Kế hoạch tiếp nhận, phân loại, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên 13/02/2020 Xem chi tiết
43/KH-STNMT Tổ chức giải cầu đầu xuân Canh tý năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
33-KH/BTGTU kế hoạch Công tác tuyên giáo năm 2020 17/01/2020 Xem chi tiết
01/KH-BTNMT Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiếntại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV 13/01/2020 Xem chi tiết
1359/K Cải cách hành chính năm 2020 31/12/2019 Xem chi tiết
1209/KH-STNMT Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 29/11/2019 Xem chi tiết
1158/KH-STNMT Điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong huyện Mường Nhé (Thuộc đề án 79) cho UBND huyện Mường Nhé quản lý 18/11/2019 Xem chi tiết
799/KH-STNMT Thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ vật hết hạn sử dụng và bao gói thảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 Trang sau