Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
4233/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ VII. 09/11/2020 Xem chi tiết
4231/KH-UBND Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021 09/11/2020 Xem chi tiết
4195/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 04/11/2020 Xem chi tiết
4185/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 03/11/2020 Xem chi tiết
4003/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 20/10/2020 Xem chi tiết
4005/KH-UBND Về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW... 20/10/2020 Xem chi tiết
3086/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/10/2020 Xem chi tiết
1014/KH-STNMT V/v hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. 30/09/2020 Xem chi tiết
2839/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020-2025 25/09/2020 Xem chi tiết
2182/KH-UBND Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 29/07/2020 Xem chi tiết
2143/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 27/07/2020 Xem chi tiết
2147/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 27/07/2020 Xem chi tiết
2129/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 23/07/2020 Xem chi tiết
2099/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 20/07/2020 Xem chi tiết
694/TTr-STNMT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 06/07/2020 Xem chi tiết
1905/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 02/07/2020 Xem chi tiết
1835/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư ... 25/06/2020 Xem chi tiết
1849/KH-UBND Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 25/06/2020 Xem chi tiết
1798/KH-UBND Kế hoạch tổ chức và tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 22/06/2020 Xem chi tiết
1576/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019. 02/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 Trang sau