Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
10-HD/BTGTU Hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2021 23/02/2021 Xem chi tiết
12-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 23/02/2021 Xem chi tiết
11-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) 23/02/2021 Xem chi tiết
08/HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 21/12/2020 Xem chi tiết
07/HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 21/12/2020 Xem chi tiết
05/HD/BTGTU V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6/1/1946 - 6/1/2021 10/12/2020 Xem chi tiết
02-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh 1/12/ 2020 01/12/2020 chủ tịch nước cộng hòa XHCNVN 02/11/2020 Xem chi tiết
03-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940-23/11/2020 02/11/2020 Xem chi tiết
01-ND/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2020 26/10/2020 Xem chi tiết
109-HD/BTGTU Tuyên Truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đ/c NTố Hữu (04/10/1920-04/10/202 lãnh đọa tiền bối tiêu biểu cua Đảng và cách mạnh VN 22/09/2020 Xem chi tiết
108-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên Truyền Kye niệm 110 năm ngày sinh Đ/c Nguyễn Thị Minh Khai 30/9/1910 - 30/9/2020 11/09/2020 Xem chi tiết
107-HD/BTGTU Báo chí Tuyên Truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh ĐB lần thứ V Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 01/09/2020 Xem chi tiết
106/BTGTU Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh 12/9/1930 - 12/9/2020 28/08/2020 Xem chi tiết
105-HD/BTGTU Tuyên Truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh ĐB lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 19/08/2020 Xem chi tiết
104-HD/BTGTU Tuyên Truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai 18/08/2020 Xem chi tiết
103-/BTGTU Báo cáo tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19/8/1945-198/2020 ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945- 2/9/2020 10/08/2020 Xem chi tiết
20-HD/BTG Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8, 19/8/1945 - 19/8/2020 và Quốc Khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 2/9/2020 21/07/2020 Xem chi tiết
19-HD/BTG Tuyền truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo 01/8/1930 - 01/8/2020 14/07/2020 Xem chi tiết
101-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo 1/8/1930-01/8/2020 10/07/2020 Xem chi tiết
98-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đ/c Nguyễn Hữu Thọ 10/7/1910-10/7/2020 19/06/2020 Xem chi tiết
1 2 Trang sau