Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
75/CTR-UBND Chương trình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ việt nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô 2020-2021 11/01/2021 Xem chi tiết
1837/CT-UBND Làm việc và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 24/06/2019 Xem chi tiết
1352/CTR-UBND Chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh Điện Biên với Tập đoàn FLC 15/05/2019 Xem chi tiết
1272/CTR-UBND Công tác tháng 5 năm 2019 08/05/2019 Xem chi tiết
309/STNMT-QLĐĐ Về việc tham gia thẩm định sự án đầu tư trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước, xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ 12/04/2019 Xem chi tiết
01/CTPH-BTNMT-BGTVT Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021 08/03/2018 Xem chi tiết
175/CTPH-HNCT-STNMT Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TNMT giai đoạn 2018-2022 07/03/2018 Xem chi tiết
149/STNMT-VPĐKĐĐ Giải quyết khiếu nại của ông Nguyên Quang Tuyến 27/02/2018 Xem chi tiết
245-CTr/BCSĐTNMT Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, BCH đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nghị định Trung ương 5 khóa XII 18/09/2017 Xem chi tiết
01CTPH-BTNMT-BCT Về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020 15/02/2017 Xem chi tiết
1067/CTHD-STNMT Thực hiện Nghị quyết ố 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ 4 của BCH trung ương đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữa ổn định chính trị xã hội... 12/12/2016 Xem chi tiết