Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
6185/BTNMT-TNN V/v thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồnnước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sảnxuất, kinh doanh nước sạch theoChỉ thị số 34/CT-TTg 04/11/2020 Xem chi tiết
6118/BTNMT-TCMT V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cáccơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặcbiệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếptục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ 02/11/2020 Xem chi tiết
4138/UBND-KTN Công văn V/v triển khai Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021- 2025". 30/10/2020 Xem chi tiết
4155/UBND-KGVX V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 30/10/2020 Xem chi tiết
6028/BTNMT-TĐKTTT V/v: Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025 28/10/2020 Xem chi tiết
1080/STNMT-TNN V/v: công bố sản phẩm của 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 20/10/2020 Xem chi tiết
2996/UBND-NC V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 09/10/2020 Xem chi tiết
123/VPĐK Danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy theo khoản 7 điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trên địa bản tỉnh Điện Biên 07/10/2020 Xem chi tiết
1521-CV/BTGTU V/v Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam 30/09/2020 Xem chi tiết
1496-CV/BTGTU V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 11/09/2020 Xem chi tiết
1494-CV/BTGTU V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 10/09/2020 Xem chi tiết
2629/UBND-KGVX vv cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại 09/09/2020 Xem chi tiết
944/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh. 09/09/2020 Xem chi tiết
1491-CV/BTGTU V/v gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 08/09/2020 Xem chi tiết
2602/UBND-KTN Công văn V/v triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. 07/09/2020 Xem chi tiết
904/STNMT-M hướng dẫn tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, hóa chất trong phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31/08/2020 Xem chi tiết
1485/CV/BTGTU V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 25/08/2020 Xem chi tiết
2423/UBND-VX Vv kỷ niệm 75 năm quốc khánh nước CH XHCNVN ( 02/9/1945-02/9/2020) 19/08/2020 Xem chi tiết
1477/CV/BTGTU V/v gửi đề cường tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 18/08/2020 Xem chi tiết
1474-CV/BTGTU V/v tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 17/08/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Trang sau