Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
383/BC-UBND Kết quả hoạt động, hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Điện Biên 03/12/2020 Xem chi tiết
382/BC-UBND Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 02/12/2020 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 01/12/2020 Xem chi tiết
243/BC-STNMT Báo cáo tình hình công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 12/11/2020 Xem chi tiết
228/BC-STNMT Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/11/2020 Xem chi tiết
227/BC-STNMT Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 02/11/2020 Xem chi tiết
214/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Điện Biên đến năm 2020 gửi Sở VHTTDL 16/10/2020 Xem chi tiết
210/BC-STNMT Kết quả hưởng ứng 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam năm 2020 14/10/2020 Xem chi tiết
212/BC-STNMT Công tác và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 14/10/2020 Xem chi tiết
205/BC-STNMT Kết quả triển khai các hoạt động hưởng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/10/2020 Xem chi tiết
576-BC/BTGTU Báo cáo giao ban báo chí tháng 9, định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2020 06/10/2020 Xem chi tiết
566-BC/BTGTU Công tác báo chí tuyên tuyền tháng 8, định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2020 03/09/2020 Xem chi tiết
174/BC-STNMT Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/08/2020 Xem chi tiết
559-BC/BTGTU Công tác tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 14/08/2020 Xem chi tiết
84/BC-BTNMT Báo cáo kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bô Tài nguyên và Môi trường 10/08/2020 Xem chi tiết
233/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020,phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 29/07/2020 Xem chi tiết
164/BC-STNMT Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020 28/07/2020 Xem chi tiết
165/BC-STNMT Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/07/2020 Xem chi tiết
158/BC-STNMT Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ 23/07/2020 Xem chi tiết
155/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 22/07/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trang sau