Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
148/BC-STNMT Kết quả khảo sát đối tượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 (Trong coq quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, năm 2020) 07/07/2020 Xem chi tiết
139/BC-STNMT Tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 01/07/2020 Xem chi tiết
186/BC-UBND Về việc báo cáo tình hình thực hiện quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. 29/06/2020 Xem chi tiết
135/BC-STNMT Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2016 - 2020 26/06/2020 Xem chi tiết
131/BC-STNMT Kết qủa rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán năm 2019 23/06/2020 Xem chi tiết
132/BC-STNMT Tình hình giải pháp các thủ tục liên quan đến việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, phổ biến những thủ tục liên quan đến đất đai phải thực hiện khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 23/06/2020 Xem chi tiết
128/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
129/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
130/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
171/BC-UBND Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 24/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tín dụng đen” 18/06/2020 Xem chi tiết
537-BC/BTGTU Báo cáo công tác báo chí trong tuần 18/06/2020 Xem chi tiết
169/BC-UBND Về việc báo cáo làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về triển khai thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. 16/06/2020 Xem chi tiết
125/BC-STNMT Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 2020-2025 15/06/2020 Xem chi tiết
123/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 12/06/2020 Xem chi tiết
166/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12/06/2020 Xem chi tiết
120/BC-STNMT Việc thực hiện tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước theo Kế hoạch 120/KH-UBND của UBND tỉnh 11/06/2020 Xem chi tiết
121/BC-STNMT Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 11/06/2020 Xem chi tiết
114/BC-STNMT Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2020 05/06/2020 Xem chi tiết
530-BC/BTGTU V/v giao ban báo chí tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6/2020 03/06/2020 Xem chi tiết
109/BC-STNMT Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 01/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Trang sau