Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
130/STNMT-KHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên theo Quyết định 79/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính Phủ đến hết năm 2018 và dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2019 27/02/2019 Xem chi tiết
83/STNMT-KHTC V/v giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tổng kết kế hoạch 388 và triển khai nhiệm vụ giao đất, giao rừng năm 2019 30/01/2019 Xem chi tiết
10/STNMT-TNN V/v rà soát bổ sung các vùng khan hiếm nước đất và các dự án cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh ĐB 03/01/2019 Xem chi tiết