Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
243/BC-STNMT Báo cáo tình hình công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 12/11/2020 Xem chi tiết
131/BC-STNMT Kết qủa rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán năm 2019 23/06/2020 Xem chi tiết
1574/UBND-KTN Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất trên địa bàn tỉnh. 01/06/2020 Xem chi tiết
981/CV-STNMT V/v tham gia ý kiến vào Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Nậm Pay 09/10/2019 Xem chi tiết
616/STNMT-VP V/v bản trích ngang thông tin về công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2018: Đ/c Ngôn Ngọc Khuê 02/07/2019 Xem chi tiết
166/QĐ-STNMT V/v thay đổi thành viên tổ giúp xã Phì Nhừ, huyện ĐB Đông đến năm 2020 02/07/2019 Xem chi tiết
164/QĐ-STNMT V/v Trưng tập cán bộ: Lê Minh Chiến, Hoàng Văn Linh 28/06/2019 Xem chi tiết
144/BC-STNMT Công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 27/06/2019 Xem chi tiết
120/HĐTĐ HĐTĐ Công ty xăng dầu Điện Biên tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 16/05/2019 Xem chi tiết
118/HĐTĐ HĐTĐ Công ty xăng dầu Điện Biên tại phường Him Lam, tp Điện Biên Phủ 16/05/2019 Xem chi tiết
427/STNMT-MT Hướng dẫn xác định hành vi vi hạn hành chính về bảo vệ môi trường 14/05/2019 Xem chi tiết
115/TTr-STNMT Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 14/05/2019 Xem chi tiết
1307/UBND-KT Về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 10/05/2019 Xem chi tiết
398/STNMT-KHTC V/v góp ý kiến đối với dự thảo đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh ĐB giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 06/05/2019 Xem chi tiết
133/QĐ-STNMT V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Tô Thị Hảo 02/05/2019 Xem chi tiết
104/TTr-VPĐKĐĐ V/v đề nghị cho viên chức liên hệ công tác 26/04/2019 Xem chi tiết
365/CV-CĐCS V/v vận động đoàn viên, CB CCVCLĐ tham gia chương trình mua hàng ưu đãi giảm giá ủng hộ Quỹ mái ấm công đoàn và quỹ hoạt động phong trào năm 2019 25/04/2019 Xem chi tiết
340/STNMT-KHTC Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị Quyết hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên 18/04/2019 Xem chi tiết
117/QĐ-STNMT V/v bổ nhiệm công chức, viên chức: Nguyễn Văn Tới 09/04/2019 Xem chi tiết
263/STNMT-BĐKH V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo lần thứ nhất KH tổng thể và KH 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 01/04/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Trang sau