Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1080/STNMT-TNN V/v: công bố sản phẩm của 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 20/10/2020 Xem chi tiết
276/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện Long Tạo. 23/03/2020 Xem chi tiết
1351/STNMT-TNN công bố Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ 31/12/2019 Xem chi tiết
366/TTr-STNMT V/v phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa tỉnh ĐB 10/12/2019 Xem chi tiết
1229/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính quan trọng trên đị bàn tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
1220/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ báo cáo điều chỉnh QH dự án thủy điện Nậm Pô 3 huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB 29/11/2019 Xem chi tiết
183/BC-STNMT Việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật nhà nước hiện hành của các nhà nước, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
382/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm ý tế huyện ĐB tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
378/STNMT-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Na Son huyện ĐB Đông tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
303/STNMT-TNN V/v cung cấp tài liệu thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/04/2019 Xem chi tiết
269/STNMT-KTTV V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy điện , thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 02/04/2019 Xem chi tiết
214/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son 25/03/2019 Xem chi tiết
191/STNMT-BĐKH V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB 15/03/2019 Xem chi tiết
107/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước xả thải vào nguồn nước 19/02/2019 Xem chi tiết
108/STNMT-TNN V/v thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước 19/02/2019 Xem chi tiết
21/HĐTĐ Hợp đồng thuê đất: Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 25/01/2019 Xem chi tiết
64/STNMT-TNN V/v báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018 22/01/2019 Xem chi tiết
44/CV-STNMT V/v góp ý kiến thẩm định dự án đầu tư thủy điện Nậm Núa 2, xã Pa Thơm huyện ĐB tỉnh ĐB 16/01/2019 Xem chi tiết
02/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung PA cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB 03/01/2019 Xem chi tiết
1084/STNMT-TNN V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long Tạo tỉnh ĐB 26/12/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 Trang sau