Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
523/STNMT-QLĐĐ V/v xin kiến thống nhất nội dung trả lời kiến nghị của công dân. 26/05/2020 Xem chi tiết
137/TTr-STNMT Thu hồi đất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp tỉnh Lai Châu tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; giao UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý theo quy hoạch 22/05/2020 Xem chi tiết
138/TTr-STNMT Phê duyệt điều chỉnh QHSD đất năm 2020 TPĐBP tỉnh ĐB 22/05/2020 Xem chi tiết
99./BC-STNMT Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB (Trang nợ) 22/05/2020 Xem chi tiết
99/BC-STNMT Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB (Trang nợ) 22/05/2020 Xem chi tiết
99/BC-STNMT Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB (Trang nợ) 22/05/2020 Xem chi tiết
101/TTr-STNMT Đề nghị ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB 22/05/2020 Xem chi tiết
380/STNMT-QLĐĐ Thống nhất nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công văn số 1798/UBND-CP ngày 18/12/2019 21/04/2020 Xem chi tiết
68/BC-STNMT Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV 15/04/2020 Xem chi tiết
67/BC-STNMT Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình 15/04/2020 Xem chi tiết
341/TB-STNMT Thu hồi đất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp tỉnh Lai Châu (DN tư nhân Hoàng Liên Sơn, cá hồi Yên Sinh) 13/04/2020 Xem chi tiết
339/TB-STNMT Thông báo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ 13/04/2020 Xem chi tiết
62/BC-STNMT Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 10/04/2020 Xem chi tiết
61/ BC-STNMT Việc quy hoạch đất, giao đất, quản lý, sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên 10/04/2020 Xem chi tiết
60/BC-STNMT Kết quả kiểm tra tình hình tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh, thành phố Điện Biên Phủ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 196/UBND-TH ngày 21/01/2020 10/04/2020 Xem chi tiết
57/BC-STNMT Tình hình quản lý, sử dụng đất của Dự án xây dựng công trình đập, kè và cơ sở hạ tầng Công viên ven sông Nậm Rốm và kết quả xử lý đơn đề nghị của công dân 08/04/2020 Xem chi tiết
322/TB-STNMT Kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nậm Pồ 03/04/2020 Xem chi tiết
309/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Điện Biên. 31/03/2020 Xem chi tiết
51/BC-STNMT Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh 30/03/2020 Xem chi tiết
290/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v tình hình và kết quả thực hiện chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của TTCP 25/03/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Trang sau