Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
259/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 01/12/2020 Xem chi tiết
243/BC-STNMT Báo cáo tình hình công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 12/11/2020 Xem chi tiết
228/BC-STNMT Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/11/2020 Xem chi tiết
227/BC-STNMT Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 02/11/2020 Xem chi tiết
1080/STNMT-TNN V/v: công bố sản phẩm của 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 20/10/2020 Xem chi tiết
214/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Điện Biên đến năm 2020 gửi Sở VHTTDL 16/10/2020 Xem chi tiết
210/BC-STNMT Kết quả hưởng ứng 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam năm 2020 14/10/2020 Xem chi tiết
212/BC-STNMT Công tác và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 14/10/2020 Xem chi tiết
205/BC-STNMT Kết quả triển khai các hoạt động hưởng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/10/2020 Xem chi tiết
123/VPĐK Danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy theo khoản 7 điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trên địa bản tỉnh Điện Biên 07/10/2020 Xem chi tiết
1014/KH-STNMT V/v hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. 30/09/2020 Xem chi tiết
944/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh. 09/09/2020 Xem chi tiết
904/STNMT-M hướng dẫn tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, hóa chất trong phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31/08/2020 Xem chi tiết
174/BC-STNMT Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/08/2020 Xem chi tiết
851/STNMT-QLĐĐ V/v tổng hợp tình hình thực hiện tích tụ đất đai để thực hiện dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 13/08/2020 Xem chi tiết
789/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia cho chủ trương đầu tư Dự án trồng cây Mắc Ca kết hợp cây Đàn hương và dược liệu tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 30/07/2020 Xem chi tiết
212/TTr-STNMT Phê duyệt dự toán kinh phí XD PA giá đất cụ thể để xác định giá trị QSD đất đất đối với khu đất đầu tư XD dự án khu nhà ở Tân Thanh, P Tân Thanh và P Him Lam TPĐBP và dự án khu nhà ở phí Tây Nậm Rốm TPĐBP làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 30/07/2020 Xem chi tiết
211/TTr-STNMT V/v phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí của dự án điều tra đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh ĐB 28/07/2020 Xem chi tiết
164/BC-STNMT Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020 28/07/2020 Xem chi tiết
165/BC-STNMT Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/07/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Trang sau