Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
121/QĐ-STNMT Thành lập tổ tham mưu giúp việc lãnh đạo Sở triển khai thực hiện kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 06/08/2020 Xem chi tiết
789/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia cho chủ trương đầu tư Dự án trồng cây Mắc Ca kết hợp cây Đàn hương và dược liệu tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 30/07/2020 Xem chi tiết
212/TTr-STNMT Phê duyệt dự toán kinh phí XD PA giá đất cụ thể để xác định giá trị QSD đất đất đối với khu đất đầu tư XD dự án khu nhà ở Tân Thanh, P Tân Thanh và P Him Lam TPĐBP và dự án khu nhà ở phí Tây Nậm Rốm TPĐBP làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 30/07/2020 Xem chi tiết
211/TTr-STNMT V/v phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí của dự án điều tra đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh ĐB 28/07/2020 Xem chi tiết
164/BC-STNMT Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020 28/07/2020 Xem chi tiết
165/BC-STNMT Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/07/2020 Xem chi tiết
161/BC-STNMT Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2020 27/07/2020 Xem chi tiết
107/QĐ-STNMT V/v bổ nhiệm lại công chức, viên chức: Trần Thị Thanh Phượng 24/07/2020 Xem chi tiết
158/BC-STNMT Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ 23/07/2020 Xem chi tiết
155/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 22/07/2020 Xem chi tiết
103/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu, thành phố Điện Biên Phủ” 20/07/2020 Xem chi tiết
149/BC-STNMT Kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 15/07/2020 Xem chi tiết
100/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 13/07/2020 Xem chi tiết
706/STNMT-VPĐKĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 626/UBND-TN ngày 29/5/2020 của UBND huyện Mường Nhé 08/07/2020 Xem chi tiết
148/BC-STNMT Kết quả khảo sát đối tượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 (Trong coq quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, năm 2020) 07/07/2020 Xem chi tiết
704/STNMT-QLĐĐ tham gia phương án và dự toán: Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. 07/07/2020 Xem chi tiết
703/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia phương án và dự toán rà soát,hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông 07/07/2020 Xem chi tiết
698/STNMT-MT Cung cấp thông tin liên quan đến công tác ứng phó thảm họa hóa học, sinh học, thảm họa hạt nhân và tràn dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 07/07/2020 Xem chi tiết
693/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06/07/2020 Xem chi tiết
694/TTr-STNMT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 06/07/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Trang sau