Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1616/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ và đề nghị thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé 11/11/2021 Xem chi tiết
1605/STNMT-VP Triển khai thực hiện QĐ số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của TTCP về KH thực hiện KL số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của BBT về tiếp tục thực hiện CT số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của BBT khóa XI về tăng cường sự lđ của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 09/11/2021 Xem chi tiết
248/BC-STNMT Tình hình tổ chức thực hiện đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/11/2021 Xem chi tiết
246/BC-STNMT V/v Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 08/11/2021 Xem chi tiết
244/BC-STNMT V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 08/11/2021 Xem chi tiết
243/BC-STNMT Tình hình quản lý phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên và thực hiện Chương trình cấp nước an toàn, chống thất thoát và thất thu nước sạch 08/11/2021 Xem chi tiết
1572/STNMT-MT Vv kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện thực hiện hai chương trình MTQG vay vốn của Ngân hàng Thế giới 03/11/2021 Xem chi tiết
1566/STNMT-VP Triển khai thực hiện phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 02/11/2021 Xem chi tiết
1570/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ và đề nghị thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Mường Lay. 02/11/2021 Xem chi tiết
239/BC-STNMT Đánh giá tình hình thực hiện việc thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 01/11/2021 Xem chi tiết
237/BC-STNMT V/v tổng hợp thiệt hại do thiên tai từ đầu năm 2021 đến nay 27/10/2021 Xem chi tiết
222/BC-STNMT Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 18/10/2021 Xem chi tiết
219/BC-STNMT Tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên năm 2021 11/10/2021 Xem chi tiết
213/BC-STNMT Tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo năm 2021 08/10/2021 Xem chi tiết
212/BC-STNMT Báo cáo kết quả vận động quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội của Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 10/2020 đến 30/8/2021 08/10/2021 Xem chi tiết
207/BC-STNMT Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 01/10/2021 Xem chi tiết
205/BC-STNMT Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 29/09/2021 Xem chi tiết
Số: 1378/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị tham gia vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Điện Biên (2021 - 2025). 27/09/2021 Xem chi tiết
1371/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ và đề nghị thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa. 24/09/2021 Xem chi tiết
199/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021 17/09/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Trang sau