Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
511/STNMT-MT V/v hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 22/05/2020 Xem chi tiết
512/STNMT-MT V/v thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và lập Hồ sơ chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm đối với bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. 22/05/2020 Xem chi tiết
137/TTr-STNMT Thu hồi đất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp tỉnh Lai Châu tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; giao UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý theo quy hoạch 22/05/2020 Xem chi tiết
138/TTr-STNMT Phê duyệt điều chỉnh QHSD đất năm 2020 TPĐBP tỉnh ĐB 22/05/2020 Xem chi tiết
514/STNMT-CV V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 22/05/2020 Xem chi tiết
98/BC-STNMT Việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017 - 2019 trên địa bàn tỉnh 22/05/2020 Xem chi tiết
96/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 21/05/2020 Xem chi tiết
95/BC-STNMT Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Điện Biên 19/05/2020 Xem chi tiết
503/STNMT-VPĐK V/v trả lời đơn kiến nghị các hộ dân tại tổ phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 19/05/2020 Xem chi tiết
83/QĐ-STNMT V/v thành lập Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm Sở Tài nguyên và Môi trường 18/05/2020 Xem chi tiết
382/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp số liệu về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác năm 2019 22/04/2020 Xem chi tiết
381/STNMT-MT Công văn tham mưu nội dung góp ý dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2019. 22/04/2020 Xem chi tiết
72/QĐ-STNMT Phê duyệt phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão và phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/04/2020 Xem chi tiết
380/STNMT-QLĐĐ Thống nhất nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công văn số 1798/UBND-CP ngày 18/12/2019 21/04/2020 Xem chi tiết
72/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 20/04/2020 Xem chi tiết
68/QĐ-STNMT V/v phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020 15/04/2020 Xem chi tiết
68/BC-STNMT Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV 15/04/2020 Xem chi tiết
67/BC-STNMT Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình 15/04/2020 Xem chi tiết
341/TB-STNMT Thu hồi đất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp tỉnh Lai Châu (DN tư nhân Hoàng Liên Sơn, cá hồi Yên Sinh) 13/04/2020 Xem chi tiết
339/TB-STNMT Thông báo thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ 13/04/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Trang sau