Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1248/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nà Lơi. 27/11/2020 Xem chi tiết
1245/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Km45 (đường Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ 26/11/2020 Xem chi tiết
28/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 24/11/2020 Xem chi tiết
1224/QĐ-UBND Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cửa hàng xăng dầu Bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 23/11/2020 Xem chi tiết
22/2020/QĐ-UBND Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/11/2020 Xem chi tiết
1222/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với lô đất quy hoạch khu dân cư tại Tổ dân phố 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 20/11/2020 Xem chi tiết
1209/QĐ-UBND Phê duyệt sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng 19/11/2020 Xem chi tiết
1210/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: San ủi và GPMB trường mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới huyện Mường Ảng 19/11/2020 Xem chi tiết
1203/QĐ-UBND Giao đất cho Đoàn 379/Quân khu 2 để thực hiện phương án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh bản Mường Toong 7, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 18/11/2020 Xem chi tiết
1204/QĐ-UBND Giao đất cho UBND huyện Mường Ảng để xây dựng công trình: Nhà văn hóa xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 18/11/2020 Xem chi tiết
1145/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất xây dựng trụ sở làm việc và kho, bãi để xe của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi thủy điện... 09/11/2020 Xem chi tiết
1146/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 09/11/2020 Xem chi tiết
4233/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ VII. 09/11/2020 Xem chi tiết
4231/KH-UBND Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021 09/11/2020 Xem chi tiết
1168/QĐ-UBND Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá tại lô LK-01a và lô LK-01b thuộc khu đất của Trạm Bảo vệ thực vật huyện, Trạm thú y huyện, Cục Thuế tỉnh tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 09/11/2020 Xem chi tiết
6185/BTNMT-TNN V/v thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồnnước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sảnxuất, kinh doanh nước sạch theoChỉ thị số 34/CT-TTg 04/11/2020 Xem chi tiết
4195/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 04/11/2020 Xem chi tiết
4185/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 03/11/2020 Xem chi tiết
6118/BTNMT-TCMT V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cáccơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặcbiệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếptục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ 02/11/2020 Xem chi tiết
02-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh 1/12/ 2020 01/12/2020 chủ tịch nước cộng hòa XHCNVN 02/11/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Trang sau