Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
289/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường Ảng 13/04/2018 Xem chi tiết
02/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/01/2018 Xem chi tiết
2096/QĐ-UBND Điều chỉnh nội dung các quyết định số 2022/QĐ-UBND, 2033/QĐ-UBND, 2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND Thành phố 12/12/2017 Xem chi tiết
532017/TT-BTNMT Quy định ngừng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/T-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trường Bộ TN và MT 04/12/2017 Xem chi tiết
53/2017/TT-BTNMT Quy định về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn Luật đất đai 04/12/2017 Xem chi tiết
1825/QĐ-UBND phê duyệt PA giao đất cho các hộ dân thuộc PA sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng - an ninh bản Mường Toong 8 xã Mường Toong huyện Mường Nhé 01/11/2017 Xem chi tiết
2555/QĐ-BTNMT Công bố TTHC mới ban hành được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng QLNN của BỘ TNMT 20/10/2017 Xem chi tiết
1492/QĐ-UBND XD công trình hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn bản Phiêng Bua, P Noong Bua và tổ 18 phường Him Lam điểm TĐC bản Phiêng Bua đợt 4 18/10/2017 Xem chi tiết
1466/QĐ - UBND Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình ...( đợt 39 ) 13/10/2017 Xem chi tiết
1460/QĐ - UBND Xây dựng công trình đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình ... ( đợt 38 ) 12/10/2017 Xem chi tiết
1459/QĐ - UBND Đường vành đai II (Nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn bản Phiêng Bua phường Noong Bua (đợt 37) - đại lộ 12/10/2017 Xem chi tiết
35/2017/TT-BTNMT Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 04/10/2017 Xem chi tiết
33/2017/TT-BTNMT TT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung ... thông tư hướng dân thi hành luật đất đai 29/09/2017 Xem chi tiết
677/QĐ-UBND Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Điện Biên Phủ 18/05/2016 Xem chi tiết
626/QĐ-UBND Quyết định số 626/QĐ-UBND Vv phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuần Giáo 09/05/2016 Xem chi tiết
562/QĐ-UBND Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mường Ảng 21/04/2016 Xem chi tiết
563/QĐ-UBND Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mường Nhé 21/04/2016 Xem chi tiết
565/QĐ-UBND Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mường Chà 21/04/2016 Xem chi tiết
564/QĐ-UBND Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nậm Pồ 21/04/2016 Xem chi tiết
515/QĐ-UBND Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tủa Chùa 11/04/2016 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau