Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
18/2021/TT-BTNMT Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giaocủa Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2021 Xem chi tiết
2103/QĐ-BTNMT Về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản than tạikhu vực Thanh An thuộc xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 28/10/2021 Xem chi tiết
17/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 14/10/2021 Xem chi tiết
14/2021/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 31/08/2021 Xem chi tiết
1686/QĐ-BTNMT. V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành;thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/08/2021 Xem chi tiết
13/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia. 26/08/2021 Xem chi tiết
12/2021/TT-BTNMT Về việc ban hành “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ... 17/08/2021 Xem chi tiết
11/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06/08/2021 Xem chi tiết
1312/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát, sỏi) làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 22/07/2021 Xem chi tiết
08/2021/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 30/06/2021 Xem chi tiết
10/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 Xem chi tiết
09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai 30/06/2021 Xem chi tiết
1078/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/05/2021 Xem chi tiết
04/2021/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai 29/05/2021 Xem chi tiết
05/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện 29/05/2021 Xem chi tiết
Quyết định số 386/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 17/03/2021 Xem chi tiết
17/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 24/12/2020 Xem chi tiết
11/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia 30/09/2020 Xem chi tiết
12/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/09/2020 Xem chi tiết
07/2020/TT-BTNMT Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 31/08/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Trang sau