Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1055/STNMT-QLĐĐ Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 30/07/2021 Xem chi tiết
157/BC-STNMT Báo cáo hoạt động Cụm, Khối thi đua năm 2021 26/07/2021 Xem chi tiết
1025/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ. 26/07/2021 Xem chi tiết
153/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 21/07/2021 Xem chi tiết
150/BC-STNMT Báo cáo Kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 20/07/2021 Xem chi tiết
146/BC-STNMT việc báo cáo kết quả 5 năm (2016-2021) thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 19/07/2021 Xem chi tiết
145/BC-STNMT Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin; Quản lý đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 15/07/2021 Xem chi tiết
124/BC-STNMT Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị 29/06/2021 Xem chi tiết
107/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021 18/06/2021 Xem chi tiết
103/BC-STNMT Kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 14/06/2021 Xem chi tiết
102/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 11/06/2021 Xem chi tiết
101/BC-STNMT Kết quả thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ 10/06/2021 Xem chi tiết
99/BC-STNMT Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 09/06/2021 Xem chi tiết
96/BC-STNMT Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 08/06/2021 Xem chi tiết
679/KH-STNMT Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025 31/05/2021 Xem chi tiết
93/BC-STNMT Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 31/05/2021 Xem chi tiết
36/BC-STNMT Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập" năm 2020 08/03/2021 Xem chi tiết
198/STNMT-MT Về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/02/2021 Xem chi tiết
70/STNMT-PĐTĐ Phát động phong trào thi đua năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
14/BC-STNMT Đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Trang sau