Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
259/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 01/12/2020 Xem chi tiết
228/BC-STNMT Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/11/2020 Xem chi tiết
227/BC-STNMT Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 02/11/2020 Xem chi tiết
214/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Điện Biên đến năm 2020 gửi Sở VHTTDL 16/10/2020 Xem chi tiết
210/BC-STNMT Kết quả hưởng ứng 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam năm 2020 14/10/2020 Xem chi tiết
212/BC-STNMT Công tác và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 14/10/2020 Xem chi tiết
205/BC-STNMT Kết quả triển khai các hoạt động hưởng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/10/2020 Xem chi tiết
1014/KH-STNMT V/v hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. 30/09/2020 Xem chi tiết
904/STNMT-M hướng dẫn tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, hóa chất trong phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Điện Biên 31/08/2020 Xem chi tiết
851/STNMT-QLĐĐ V/v tổng hợp tình hình thực hiện tích tụ đất đai để thực hiện dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 13/08/2020 Xem chi tiết
789/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia cho chủ trương đầu tư Dự án trồng cây Mắc Ca kết hợp cây Đàn hương và dược liệu tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 30/07/2020 Xem chi tiết
211/TTr-STNMT V/v phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí của dự án điều tra đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh ĐB 28/07/2020 Xem chi tiết
164/BC-STNMT Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020 28/07/2020 Xem chi tiết
165/BC-STNMT Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên 28/07/2020 Xem chi tiết
158/BC-STNMT Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ 23/07/2020 Xem chi tiết
155/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 22/07/2020 Xem chi tiết
149/BC-STNMT Kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 15/07/2020 Xem chi tiết
706/STNMT-VPĐKĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 626/UBND-TN ngày 29/5/2020 của UBND huyện Mường Nhé 08/07/2020 Xem chi tiết
704/STNMT-QLĐĐ tham gia phương án và dự toán: Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. 07/07/2020 Xem chi tiết
703/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia phương án và dự toán rà soát,hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông 07/07/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trang sau