Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
70/STNMT-PĐTĐ Phát động phong trào thi đua năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
14/BC-STNMT Đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 18/01/2021 Xem chi tiết
60/KH-STNMT Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 14/01/2021 Xem chi tiết
10/BC-STNMT Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 12/01/2021 Xem chi tiết
18/KH-STNMT Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 05/01/2021 Xem chi tiết
7/TB-STNMT Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên Năm 2021 05/01/2021 Xem chi tiết
1/BC-STNMT Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 04/01/2021 Xem chi tiết
3/BC-STNMT Kết quả triển khai thực hiện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 04/01/2021 Xem chi tiết
1384/STNMT-VP V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021. 31/12/2020 Xem chi tiết
285/BC-STNMT Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về triển khai kế hoạch nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 23/12/2020 Xem chi tiết
1281/KH-STNMT Triển khai thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020-2021 09/12/2020 Xem chi tiết
1282/KH-STNMT Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP 09/12/2020 Xem chi tiết
259/BC-STNMT Kết quả các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... 01/12/2020 Xem chi tiết
228/BC-STNMT Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/11/2020 Xem chi tiết
227/BC-STNMT Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 02/11/2020 Xem chi tiết
214/BC-STNMT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Điện Biên đến năm 2020 gửi Sở VHTTDL 16/10/2020 Xem chi tiết
210/BC-STNMT Kết quả hưởng ứng 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam năm 2020 14/10/2020 Xem chi tiết
212/BC-STNMT Công tác và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10 14/10/2020 Xem chi tiết
205/BC-STNMT Kết quả triển khai các hoạt động hưởng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/10/2020 Xem chi tiết
1014/KH-STNMT V/v hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. 30/09/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Trang sau