Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
2353/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động 29/07/2021 Xem chi tiết
2354/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” 29/07/2021 Xem chi tiết
1350/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít 29/07/2021 Xem chi tiết
2377/KH-UBND Kế hoạch phát triển bưu chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 29/07/2021 Xem chi tiết
2373/UBND-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng 29/07/2021 Xem chi tiết
1331/QĐ-UBND VV Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên 28/07/2021 Xem chi tiết
1335/UBND Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng doanh trại Trung đoàn 741 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 28/07/2021 Xem chi tiết
1336/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 28/07/2021 Xem chi tiết
281-CV/BTGTU V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 28/07/2021 Xem chi tiết
1328/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ để xây dựng bổ sung Điểm tái định cư C13 mở rộng thuộc Dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo... 27/07/2021 Xem chi tiết
1329/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn công tác Ngành Y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 27/07/2021 Xem chi tiết
25-HD/BTGTU Hướng dẫn quy trình nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, sở, ngành, MT tổ quốc , các tổ chức chí trị - xã hội , đơn vị trên địa bàn tỉnh ĐB 26/07/2021 Xem chi tiết
2324/UBND-KTN VV Tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19. 26/07/2021 Xem chi tiết
2316/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số ... 26/07/2021 Xem chi tiết
2292/UBND-KGVX V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 22/07/2021 Xem chi tiết
1312/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát, sỏi) làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 22/07/2021 Xem chi tiết
2243/UBND-KGVX V/v tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên 20/07/2021 Xem chi tiết
1290/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư tại Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 20/07/2021 Xem chi tiết
1291/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư tại Điểm tái định cư C13 mở rộng dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 20/07/2021 Xem chi tiết
2232/KH-UBND Kế hoạch mua thuốc Methadone tại tỉnh Điện Biên năm 2022 19/07/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Trang sau