Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
2033/UBND-KSTT V/v triển khai thông báo kết luận tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 13/07/2020 Xem chi tiết
675/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố ĐiệnBiên Phủ 10/07/2020 Xem chi tiết
101-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo 1/8/1930-01/8/2020 10/07/2020 Xem chi tiết
669/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - thành phố Điện Biên Phủ 09/07/2020 Xem chi tiết
1446-CV/BTGTU V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn duy Trinh (15/7/1910-15/7/2020) 07/07/2020 Xem chi tiết
625/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Thủy điện Mường Luân 1 xã Phì Nhừ và xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 02/07/2020 Xem chi tiết
626/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Thủy điện Mường Luân 2 xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 02/07/2020 Xem chi tiết
1905/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 02/07/2020 Xem chi tiết
1433/QĐ-BTNMT Về việc tổ chức hội nghị liên quan đến tổ chức đánh giá hiệu quảsau bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường 01/07/2020 Xem chi tiết
9/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/06/2020 Xem chi tiết
618/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - dự toán Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Điện Biên. 30/06/2020 Xem chi tiết
1893/UBND-NC Triển khai Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ 30/06/2020 Xem chi tiết
186/BC-UBND Về việc báo cáo tình hình thực hiện quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. 29/06/2020 Xem chi tiết
615/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên 29/06/2020 Xem chi tiết
606/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 26/06/2020 Xem chi tiết
609/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Múa - Kết Tinh, xã Mường Mươn... 26/06/2020 Xem chi tiết
607/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Bó Sinh tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 26/06/2020 Xem chi tiết
608/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất thuê để xây dựng nhà nghỉ, nhà ăn và các dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần đầu tư... 26/06/2020 Xem chi tiết
1871/UBND-KTN Giao nhiệm vụ thực hiện dự án thành phần: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên. 26/06/2020 Xem chi tiết
1835/KH-UBND Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư ... 25/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Trang sau