Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1080/STNMT-TNN V/v: công bố sản phẩm của 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 20/10/2020 Xem chi tiết
276/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện Long Tạo. 23/03/2020 Xem chi tiết
1351/STNMT-TNN công bố Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ 31/12/2019 Xem chi tiết
366/TTr-STNMT V/v phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa tỉnh ĐB 10/12/2019 Xem chi tiết
1229/STNMT-TNN V/v chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ, XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính quan trọng trên đị bàn tỉnh ĐB 03/12/2019 Xem chi tiết
1220/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ báo cáo điều chỉnh QH dự án thủy điện Nậm Pô 3 huyện Nậm Pồ tỉnh ĐB 29/11/2019 Xem chi tiết
1460/QĐ-TCMT Hướng dẫn tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước WQI, Hướng dẫn tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí AQI (sau cuộc họp ngày 05/11/2019) 12/11/2019 Xem chi tiết
183/BC-STNMT Việc chấp hành các quy định, chính sách pháp luật nhà nước hiện hành của các nhà nước, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh ĐB 15/08/2019 Xem chi tiết
382/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm ý tế huyện ĐB tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
378/STNMT-VP V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Na Son huyện ĐB Đông tỉnh ĐB 02/05/2019 Xem chi tiết
303/STNMT-TNN V/v cung cấp tài liệu thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB 10/04/2019 Xem chi tiết
269/STNMT-KTTV V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy điện , thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 02/04/2019 Xem chi tiết
803/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Long Tạo 01/04/2019 Xem chi tiết
797/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 01/04/2019 Xem chi tiết
802/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty Cổ phần Pơer Electric khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Na Son 01/04/2019 Xem chi tiết
798/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 01/04/2019 Xem chi tiết
214/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son 25/03/2019 Xem chi tiết
664/GP-BTNMT Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 19/03/2019 Xem chi tiết
191/STNMT-BĐKH V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB 15/03/2019 Xem chi tiết
859/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới 2019 28/02/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau