Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
38/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện 11/01/2021 Xem chi tiết
1359/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 28/12/2020 Xem chi tiết
1296/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 21/12/2020 Xem chi tiết
1270/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 07/12/2020 Xem chi tiết
944/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh. 09/09/2020 Xem chi tiết
212/TTr-STNMT Phê duyệt dự toán kinh phí XD PA giá đất cụ thể để xác định giá trị QSD đất đất đối với khu đất đầu tư XD dự án khu nhà ở Tân Thanh, P Tân Thanh và P Him Lam TPĐBP và dự án khu nhà ở phí Tây Nậm Rốm TPĐBP làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 30/07/2020 Xem chi tiết
684/STNMT-QLĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 799/UBND-TNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Điện Biên. 02/07/2020 Xem chi tiết
624/QĐ-UBND Giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để xây dựng Thao trường huấn luyện võ thuật, thể thao Công an huyện Mường Ảng tại địa bàn thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 02/07/2020 Xem chi tiết
622/QĐ-UBND Giao đất cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa để sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 02/07/2020 Xem chi tiết
623/QĐ-UBND thu hồi đất phòng thanh tra huyện Tủa Chùa để sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 02/07/2020 Xem chi tiết
672/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Sinh trú tại tổ 16 P Thanh Bình, TPĐBP 30/06/2020 Xem chi tiết
651/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1528/UBND-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2020. 25/06/2020 Xem chi tiết
634/STNMT-QLĐĐ V/v xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 22/06/2020 Xem chi tiết
623/STNMT-QLĐĐ Xin ý kiến xử lý đề nghị của UBND huyện Điện Biên tại Văn bản số 799/UBND-TNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 18/06/2020 Xem chi tiết
615/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 819/TTr-UBND ngày 05/6/2020. 17/06/2020 Xem chi tiết
161/TTr-STNMT Tờ trình 15/06/2020 Xem chi tiết
593/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB 10/06/2020 Xem chi tiết
149/TTr-STNMT V/v đề nghị thẩm định PA giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để XD công trình nâng cấp đường giao thông từ Quốc Lộ - Pú Múa - Kết tinh, xã Mường Mươn huyện Mường Chà........ 04/06/2020 Xem chi tiết
551/STNMT-QLĐĐ V/v xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. 01/06/2020 Xem chi tiết
502/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 01/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Trang sau