Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
105-HD/BTGTU Tuyên Truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh ĐB lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 19/08/2020 Xem chi tiết
677/STNMT-BĐKH V/v chỉnh sửa, bổ sung đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Điện Biên”. 01/07/2020 Xem chi tiết
2803/BTNMT-TCKTTV V/v triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 26/05/2020 Xem chi tiết
72/QĐ-STNMT Phê duyệt phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão và phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/04/2020 Xem chi tiết
128/STNMT-BĐKH V/v lấy ý kiến tham gia vào đề cương 02 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Điện Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện trạng... 24/02/2020 Xem chi tiết
1459/QĐ-TCMT V/v ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí VN (VN-AQI) 12/11/2019 Xem chi tiết
824/STNMT-BĐKH V/v phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng trên địa bàn tỉnh ĐB 22/08/2019 Xem chi tiết
649/STNMT-BĐKH V/v công bố, bàn giao kết quả sản phẩm nhiệm vụ điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện ĐB Đông tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại 08/07/2019 Xem chi tiết
185/TTr-STNMT V/v phê duyệt kết quả nhiệm vụ điều tra hiện trạng nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình huyện ĐBĐ tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại 27/06/2019 Xem chi tiết
598/TTr-STNMT V/v Xây dựng KH triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 26/06/2019 Xem chi tiết
1228/UBND-KTN V/v tiếp nhận, lắp đặt và vận hành các trạm đo mưa tự động do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ. 04/05/2019 Xem chi tiết
360/CV-STNMT V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy thủy điện, thủy lợi phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ĐB 24/04/2019 Xem chi tiết
912/STNMT-BĐKH V/v lấy ý kiến tham gia 02 nhiệp vụ thuộc hợp phần Biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
913/STNMT-BĐKH V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của TTCP trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
730/STNMT-BĐKH V/v bố trí nguồn kinh phí đối với từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các hợp phán biến đối khí hậu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB 11/09/2018 Xem chi tiết
176/BC-STNMT Sơ kết 03 năm thực hiện chường trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giao tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 27/07/2018 Xem chi tiết
581/CV-STNMT V/v XD dự toán NSNN năm 2019 và KH tài chính ngân sách nhà nước năm 2019-2020 hợp phần biến đổi khí hậu thuộc CTMT ứng phó với BĐKH và tăng trường xanh 25/07/2018 Xem chi tiết
561/CV-STNMT V/v XD dự toán NSNN năm 2019 và KH tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 hợp phần biến đổi khí hậu thuộc CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 20/07/2018 Xem chi tiết
435/STNMT-BĐKH V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ về chương trình hợp tác song phương và đa phương về khoa học công nghệ đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ 2019 12/06/2018 Xem chi tiết
422/CV-STNMT V/v quan trắc và cung cấp thôngtin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh ĐB 06/06/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 Trang sau