Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
68/QĐ-STNMT V/v phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020 15/04/2020 Xem chi tiết
66/QĐ-STNMT Phê duyệt dự toán gói thầu: XD báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh ĐB giai đoạn 2016-2020 08/04/2020 Xem chi tiết
65/QĐ-STNMT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thàu xây dwungj báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 08/04/2020 Xem chi tiết
64/QĐ-STNMT V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020 thuộc dự án Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020 06/04/2020 Xem chi tiết
201/QĐ-STNMT V/v bổ sung dự toán dự toán chi ngân sách cho Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đợt II/2019 05/08/2019 Xem chi tiết
619/STNMT-KHTC V/v Vuốt nối trục đường các điểm tái định cư số 3 Phiêng Bua thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m với đường Bệnh Viên - Tà Lèng (Lần 2) 02/07/2019 Xem chi tiết
165/QĐ-STNMT Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng công trình: Di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khi GPMB xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m 01/07/2019 Xem chi tiết
162/QĐ-STNMT V/v cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung: Nguyễn Minh Nguyệt 28/06/2019 Xem chi tiết
163/QĐ-STNMT V/v cử viên chức đi học Nguyễn Thành Trung 28/06/2019 Xem chi tiết
607/TB-STNMT V/v nghỉ hưu đối với viên chức: Trần Thị Oanh 28/06/2019 Xem chi tiết
103/TTr-STNMT Về việc xin chủ trương ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 04/05/2019 Xem chi tiết
102/TTr-STNMT Tờ trình thẩm định phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng, Công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 02/05/2019 Xem chi tiết
85/BC-STNMT Báo cáo Giải trình thực hiện các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư (Bản đúng nhờ VT đổi hộ ) 26/04/2019 Xem chi tiết
362/STNMT-KHTC V/v góp ý kiến đối với dự thảo đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 24/04/2019 Xem chi tiết
363/STNMT-KHTC V/v góp ý kiến đối với dự thảo KH thực hiện chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của ban TV Tỉnh ủy 24/04/2019 Xem chi tiết
94/TTr-STNMT Về việc phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí của 02 nhiệm vụ " Xây dựng. cập nhật kế hoạch hành ...Hợp phần Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 23/04/2019 Xem chi tiết
337/STNMT-KHTC V/v cung cấp thông tin khảo sát lập KH kiểm toán năm 2019 18/04/2019 Xem chi tiết
339/STNMT-KHTC Vv góp ý kiến với dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 18/04/2019 Xem chi tiết
342/STNMT-KHTC Vv tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 18/04/2019 Xem chi tiết
341/STNMT-KHTC Vv góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Điện Biên 18/04/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau