Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
123/VPĐK Danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị hủy theo khoản 7 điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trên địa bản tỉnh Điện Biên 07/10/2020 Xem chi tiết
217/QĐ-STNMT V/v hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Kho bạc nhà nước tỉnh ĐB 30/08/2019 Xem chi tiết
216/QĐ-STNMT V/v hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Kho bạc nhà nước tỉnh ĐB 30/08/2019 Xem chi tiết
215/QĐ-STNMT V/v hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đài truyền hình tỉnh ĐB 30/08/2019 Xem chi tiết
214/QĐ-STNMT V/v hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Công ty CP thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp ĐB 30/08/2019 Xem chi tiết
213/QĐ-STNMT V/v hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Cấp cho Trung tâm y tế huyện Mường ảng 30/08/2019 Xem chi tiết
196/TB-VPĐKĐĐ Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình 29/07/2019 Xem chi tiết
173/QĐ-STNMT V/v huye giấy CNQSD đất, QSHN ở và TS khác gắn liền với đất 22/07/2019 Xem chi tiết
134/QĐ-STNMT V/v hủy bỏ GCNQSD đất, QSH nhàn ở và tài sản khác gắn liền với đất của trường Mầm non Tả Sìn Thàng tại xã Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB 09/05/2019 Xem chi tiết
282/TB-VPĐKĐĐ Thông báo v/v hủy giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND phường Thanh Bình 05/04/2019 Xem chi tiết
73/QĐ-STNMT Huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên 11/03/2019 Xem chi tiết
447/TB-STNMT Về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 13/06/2018 Xem chi tiết
46/TB-VPĐKQSDĐ Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận QSD đấthttp://tnmtdienbien.gov.vn/Laws/SitePages/categories.aspx 26/07/2017 Xem chi tiết