Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
12/BC-STNMT Tình hình hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 13/01/2021 Xem chi tiết
521/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v tham gia Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 (Điều chỉnh) theo Nghị Quyết số 815/NQ-UBTVQH 14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (lần 2). 26/05/2020 Xem chi tiết
21/STNMT-BĐKH&VT V/v đề xuất nội dung, nhiệm vụ thuộc đề án tăng cường năng lực quản lý viễn thám theo quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 của TTCP 09/01/2020 Xem chi tiết
11/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v thống nhất ký xác nhận mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ và các hộ gia đình cá nhân 06/01/2020 Xem chi tiết
1333/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho trung tâm quản lý đất đai TPĐPĐBP tỉnh ĐB 24/12/2019 Xem chi tiết
1294/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v thực hiện chế độ báo cáo trong lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019 16/12/2019 Xem chi tiết
1228/STNMT-KS,N,KTTV&BĐKH V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho công ty trách nhiệm Hữu hạn tư vấn và dịch vụ đất đai HC 03/12/2019 Xem chi tiết
1201/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia góp ý dự thảo đề án giám sát tài nguyên và Môi trường bằng công nghệ viễn thám 27/11/2019 Xem chi tiết
1119/STNMT-KS,N,KTTV&BĐKH V/v thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, kê khai, đăng ký cấp GCNQSD đất các Sín Thầu, Sen Thượng, Quảng Lâm, huyện Mường Nhé tỉnh ĐB 08/11/2019 Xem chi tiết
865/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 03/09/2019 Xem chi tiết
753/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 01/08/2019 Xem chi tiết
1263/UBND-KTN V/v tạo điều kiện cho đoàn công tác trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám 07/05/2019 Xem chi tiết
1255/KH-UBND V/v triển khai thực hiện "chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040" trên địa bàn tỉnh Điện Biên 07/05/2019 Xem chi tiết
1259/UBND-KTN V/v cử cơ quan, cán bộ đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Viễn thám 07/05/2019 Xem chi tiết
377/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và kế hoạch chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/04/2019 Xem chi tiết
377/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và kế hoạch chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/04/2019 Xem chi tiết
356/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh ĐB 22/04/2019 Xem chi tiết
303/ĐĐBĐVN-CSQL V/v triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật đo đạc bản đồ 26/03/2019 Xem chi tiết
222/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 25/03/2019 Xem chi tiết
31/BC-STNMT Tình hình hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 27/02/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 Trang sau