Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
98/BC-STNMT Việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản từ năm 2017 - 2019 trên địa bàn tỉnh 22/05/2020 Xem chi tiết
1317/STNMT-KS V/v phê duyệt đề án đóng của mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên 19/12/2019 Xem chi tiết
1224/STNMT-KS V/v phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ xã Phì Nhừ huyện ĐB tỉnh ĐB 02/12/2019 Xem chi tiết
1207/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị kế hoạch KTKS, sỏi làm LVXDTT trong diện tích dự án XDCT 29/11/2019 Xem chi tiết
1152/STNMT-KS V/v đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo hoạt động khoáng sản theo quy định 15/11/2019 Xem chi tiết
1153/STNMT-KS V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 15/11/2019 Xem chi tiết
2869/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 11/11/2019 Xem chi tiết
1030/STNMT-KS V/v xác nhận khu vực, công xuất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án XD công trình 21/10/2019 Xem chi tiết
916/STNMT-TNN V/v trả lời kiến nghị của cử tri đối với nội dung về sạt lở địa chất tại khu vực bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung huyện Điện Biên Đông tỉnh ĐB 18/09/2019 Xem chi tiết
839/STNMT-KS V/v cho chủ trương khảo sát thực địa , lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản than tại điểm mỏ Tìa Mùng, xã Nong U huyện ĐB Đông tỉnh ĐB 28/08/2019 Xem chi tiết
830/STNMT-KS V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo lần chỉ thị thay thế chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của TTCP 26/08/2019 Xem chi tiết
231/TTr-STNMT V/v cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 2 xã Thanh Yên, huyện ĐB tỉnh ĐB 26/08/2019 Xem chi tiết
192/BC/ĐU Quá trình hoạt động và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chì kẽm tại điểm mỏ phú Bó - xã Nhè xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo 23/08/2019 Xem chi tiết
600/STNMT-KS V/v góp ý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và niễm phí thu tiền cấp quyền KT tài nguyên nước 27/06/2019 Xem chi tiết
601/STNMT-KS V/v chấp thuận việc chuyển nhượng quyền KTKS cát làm VLXDTT tại điểm mỏ đội 19, xã Noong Hẹt và đội 19, xá Noong Luống huyện ĐB tỉnh ĐB 27/06/2019 Xem chi tiết
602/STNMT-KS V/v lấy ý kiến tham gia chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản than tại điểm mỏ Tìa Mùng xã Nong U huyện ĐBĐ 27/06/2019 Xem chi tiết
603/STNMT-KS V/v triển khai văn bản số 1677/UBND-KTN ngày 11/66/2019 của UBND tỉnh 27/06/2019 Xem chi tiết
186/TTr-STNMT V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền KT đá làm VLXDTT trong phạm vi diện tích đất dự án thi công XDCT đoàn cầu đường dân sinh Đèo gió- Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu - Lao Xã Phình huyện Tủa Chùa 27/06/2019 Xem chi tiết
385/CV-STNMT V/v tham gia đề án đóng cửa mỏ than Thanh An huyện ĐB 03/05/2019 Xem chi tiết
383/STNMT-KS V/v phối hợp cung cấp số liệu về sản lượng tài nguyên thực tế khai thác năm 2018 02/05/2019 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trang sau