Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Quyết định số 386/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025
Chính phủ
Văn bản khác
Quyết định
17/03/2021
17/03/2021
Số hiệu Trích yếu