Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

622/UBND-KGVX
tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
0
10/03/2021
10/03/2021
Số hiệu Trích yếu