Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

244/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
03/03/2021
03/03/2021
Số hiệu Trích yếu