Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

239/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Cục thống kê tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và giao Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý theo quy hoạch
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
02/03/2021
02/03/2021
Số hiệu Trích yếu