Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

238/QĐ-UBND
Giao đất cho Cục Thống kê tỉnh Điện Biên để làm Trụ sở làm việc tại địa bàn phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
01/03/2021
01/03/2021
Số hiệu Trích yếu