Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

421/BC-UBND
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
22/12/2020
22/12/2020
Số hiệu Trích yếu