Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1/BC-STNMT
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
04/01/2021
04/01/2021
Số hiệu Trích yếu