Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1359/STNMT-QLĐĐ
V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/12/2020
28/12/2020
Số hiệu Trích yếu