Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/2020/TT-BTNMT
ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Thông tư
24/12/2020
24/12/2020
Số hiệu Trích yếu