Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1245/QĐ-UBND
Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Km45 (đường Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/11/2020
26/11/2020
Số hiệu Trích yếu