Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1222/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với lô đất quy hoạch khu dân cư tại Tổ dân phố 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
20/11/2020
20/11/2020
Số hiệu Trích yếu